13th Anniversary

Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

All Speakers List

Speaker Pravachanams# Audio Files# Play Time(Hrs) Modified (MM:DD:YYYY)
Sri Ahobala Jeeyar Swamy Lord Vishnu 2 49 1, 971 12:06:2019
Sri Anantha Padmanabha Chariyar Lord Vishnu 1 81 839 10:30:2016
Sri Chaganti Koteshwara Rao Lord Vishnu 4 29 1, 662 11:03:2016
Sri Chinmaya Brahmananda Lord Vishnu 1 1 22 10:30:2016
Sri Dr Krovi Partha Sarathy Lord Vishnu 1 68 1, 449 10:31:2016
Sri Dr Ranganayaki Krishnan Lord Vishnu 1 2 124 10:30:2016
Sri Malladi Chandrasekhara Sastri Lord Vishnu 1 2 41 10:16:2020
Sri Mallapragada Srimannarayana Murthy Lord Vishnu 1 2 67 11:03:2016
Sri Mylavarapu Srinivasa Rao Lord Vishnu 1 2 81 11:03:2016
Sri PB Srinivas Lord Vishnu 1 1 43 10:30:2016
Sri R Thirunarayanan Srirangam Lord Vishnu 1 5 267 10:30:2016
Sri Samavedam Shanmukha Sharma Lord Vishnu 5 293 4, 758 11:03:2016
Sri Sanjeev Abhyankar Lord Vishnu 1 1 34 10:30:2016
Sri Satuluri Gopala Krishnamacharya Lord Vishnu 1 1 31 10:25:2020
Sri sengalipuram anantharama dikshithar Lord Vishnu 1 49 343 10:31:2016
Sri SRNC Raghunathacharyulu Lord Vishnu 1 46 2, 234 10:31:2016
Sri Sundar Kumar Lord Vishnu 1 24 1, 124 10:31:2016
Sri Sundara Chaitanya Swamy Lord Vishnu 1 41 908 11:03:2016
Sri Tirupathi Artists Lord Vishnu 1 2 31 10:30:2016
Sri TK Chudamani Lord Vishnu 1 40 749 10:31:2020
Sri Tkv Raghavan Lord Vishnu 5 48 1, 110 12:23:2018
Sri Tridandi Chinna Jeeyar Swamy Lord Vishnu 11 233 3, 050 11:24:2020
Sri Velukkudi Krishnan Lord Vishnu 2 122 7, 970 10:31:2016
Sri Venkatesan Iyengar Lord Vishnu 2 8 358 10:27:2020
Sri Yellamraju Srinivasa Rao Lord Vishnu 1 35 2, 023 10:31:2016