You are here

Pravachanams : Dharma Nidhi Artists

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Maha Bharatham - Dharma Nidhi 1 0:10 4.86 10:31:2016
Akshara bhyasam - Dharma Nidhi 2 0:5 2.95 10:31:2016
Anna Praashanam - Dharma Nidhi 5 0:14 7.68 10:31:2016
Beliefs(Nammakalu) - Dharma Nidhi 55 2:43 88.1 10:31:2016
Bhagavat Gita - Dharma Nidhi 6 0:15 9.18 10:31:2016
Bhagavatham - Dharma Nidhi 4 0:14 7.07 10:31:2016
Birth(Matham) - Dharma Nidhi 2 0:4 2.51 10:31:2016
Birth(Namakaranam etc) - Dharma Nidhi 16 1:9 35.44 10:31:2016
Chanting(Japam) - Dharma Nidhi 60 2:52 92.14 10:31:2016
Culture And Traditions - Dharma Nidhi 39 1:49 57.21 10:31:2016
Daily Deeds(Nithya Karma) - Dharma Nidhi 46 2:22 75.05 10:31:2016
Dashavataras - Dharma Nidhi 6 0:18 9.74 10:31:2016
Death rituals - Dharma Nidhi 51 2:44 89.69 10:31:2016
Death Rituals - Dharma Nidhi 1 0:3 1.46 10:31:2016
Devotion(Bhakthi) - Dharma Nidhi 31 1:40 45 10:31:2016
Donation(Daanam) - Dharma Nidhi 13 0:34 17.69 10:31:2016
Dreams(Kalalu) - Dharma Nidhi 5 0:15 7.98 10:31:2016
Family - Dharma Nidhi 9 0:35 17.36 10:31:2016
Feestivals(naagula chavithi) - Dharma Nidhi 1 0:7 2.6 10:31:2016
Feestivals(Vijaya dashami) - Dharma Nidhi 1 0:3 1.11 10:31:2016
Fesitvals(Deepavali) - Dharma Nidhi 2 0:9 4.75 10:31:2016
Fesitvals(Kanuma) - Dharma Nidhi 5 0:18 9.07 10:31:2016
Festivals(Akshaya trithiya) - Dharma Nidhi 2 0:10 5.02 10:31:2016
Festivals(Bhisma Ekadashi) - Dharma Nidhi 5 0:24 12.11 10:31:2016
Festivals(Bhogi) - Dharma Nidhi 1 0:4 2.19 10:31:2016
Festivals(Deepavali) - Dharma Nidhi 4 0:8 4.74 10:31:2016
Festivals(Dwara Darshanam) - Dharma Nidhi 1 0:1 0.66 10:31:2016
Festivals(Hanumad Jayanthi) - Dharma Nidhi 1 0:6 2.83 10:31:2016
Festivals(Janmashtami) - Dharma Nidhi 1 0:7 3.66 10:31:2016
Festivals(Kaartika Masam) - Dharma Nidhi 2 0:7 3.83 10:31:2016
Festivals(Ksheerabdi Dwadasi) - Dharma Nidhi 3 0:9 3.63 10:31:2016
Festivals(Naagula chavithi) - Dharma Nidhi 1 0:2 0.9 10:31:2016
Festivals(Navarathri) - Dharma Nidhi 41 1:30 49.53 10:31:2016
Festivals(Ratha Sapthami) - Dharma Nidhi 9 0:21 10.73 10:31:2016
Festivals(Sankranthi) - Dharma Nidhi 6 0:24 12.5 10:31:2016
Festivals(Shivaraathri) - Dharma Nidhi 16 0:46 24.82 10:31:2016
Festivals(Sri panchami - Dharma Nidhi 1 0:3 1.54 10:31:2016
Festivals(Sri panchami) - Dharma Nidhi 6 0:17 9.47 10:31:2016
Festivals(Sri ramanavami) - Dharma Nidhi 7 0:21 11.05 10:31:2016
Festivals(Tholi ekadashi) - Dharma Nidhi 5 0:13 5.37 10:31:2016
Festivals(Ugadi) - Dharma Nidhi 9 0:28 14.71 10:31:2016
Festivals(Vaikunta ekadahsi) - Dharma Nidhi 1 0:7 3.29 10:31:2016
Festivals(vaikunta ekadashi) - Dharma Nidhi 6 0:22 11.34 10:31:2016
Festivals(Vasantha panchami) - Dharma Nidhi 1 0:7 3.2 10:31:2016
Festivals(Vijayadashami) - Dharma Nidhi 1 0:1 0.64 10:31:2016
Festivals(Vinayaka chavithi) - Dharma Nidhi 1 0:2 1.19 10:31:2016
Festivas(Ugadi) - Dharma Nidhi 1 0:1 0.8 10:31:2016
Festuvals(Sankranthi) - Dharma Nidhi 1 0:5 2.53 10:31:2016
Ganesh - Dharma Nidhi 3 0:7 3.93 10:31:2016
Ganesh Chathurthi - Dharma Nidhi 4 0:15 8.03 10:31:2016
Gayathri - Dharma Nidhi 1 0:2 1.05 10:31:2016
Gothram - Dharma Nidhi 5 0:14 7.69 10:31:2016
Guru - Dharma Nidhi 1 0:8 3.77 10:31:2016
Heaven(Swargam) - Dharma Nidhi 2 0:7 3.9 10:31:2016
Hell(Narakam) - Dharma Nidhi 8 0:24 11.69 10:31:2016
House warming(Gruha Pravesham) - Dharma Nidhi 7 0:14 7.94 10:31:2016
House(Gruaha Alankarana) - Dharma Nidhi 32 1:35 50.8 10:31:2016
House(Gruha Alankarana) - Dharma Nidhi 1 0:2 1.23 10:31:2016
Knowledge - Dharma Nidhi 1 0:8 3.78 10:31:2016
Kumbha Mela - Dharma Nidhi 5 0:22 10.96 10:31:2016
Lalitha Sahasranama - Dharma Nidhi 1 0:2 0.97 10:31:2016
Mahabharatham - Dharma Nidhi 4 0:20 9.54 10:31:2016
Manthropadesham - Dharma Nidhi 3 0:7 4.07 10:31:2016
Marraige(Vivaham) - Dharma Nidhi 67 3:18 103.54 10:31:2016
Married Woman(Mutthayiduva) - Dharma Nidhi 27 1:21 40.3 10:31:2016
Menstrual Cycle(Ruthu Kramam) - Dharma Nidhi 1 0:4 1.89 10:31:2016
Mounavratham - Dharma Nidhi 1 0:3 1.47 10:31:2016
Murthy Worship(Vigraha Pooja) - Dharma Nidhi 53 2:23 78.24 10:31:2016
Nature(prakrithi-Kshetralu) - Dharma Nidhi 10 0:37 17.34 10:31:2016
Nomu(Vratham) - Dharma Nidhi 13 0:44 25.39 10:31:2016
Offering(Mrokkulu) - Dharma Nidhi 8 0:21 10.94 10:31:2016
Offering(Prasadam) - Dharma Nidhi 18 0:56 30.71 10:31:2016
Omens(Shagunam) - Dharma Nidhi 10 0:27 14.67 10:31:2016
Planets(Navagrahalu) - Dharma Nidhi 20 1:2 32.77 10:31:2016
Pregnancy(Garbhavathi) - Dharma Nidhi 19 0:50 27.36 10:31:2016
Puranas - Dharma Nidhi 52 2:53 87.11 10:31:2016
Rakshasa - Dharma Nidhi 1 0:5 2.36 10:31:2016
Ramayanam - Dharma Nidhi 66 4:18 118.39 10:31:2016
Rivers(Nadhulu) - Dharma Nidhi 7 0:19 10.45 10:31:2016
Rudraksha - Dharma Nidhi 1 0:3 1.69 10:31:2016
Sacred plants - Dharma Nidhi 3 0:13 6.13 10:31:2016
Sacred Trees - Dharma Nidhi 13 0:28 17.41 10:31:2016
Saints(Rushulu) - Dharma Nidhi 10 0:34 17.76 10:31:2016
Salvation(Moksham) - Dharma Nidhi 4 0:22 10.88 10:31:2016
Seasons(Adhika Masam) - Dharma Nidhi 1 0:2 1.33 10:31:2016
Seasons(Bhadrapadha masam) - Dharma Nidhi 1 0:5 2.57 10:31:2016
Seasons(Chaitra Masam) - Dharma Nidhi 3 0:7 3.16 10:31:2016
Seasons(Dhanurmasam) - Dharma Nidhi 9 0:35 18.3 10:31:2016
Seasons(Karthika Masam) - Dharma Nidhi 24 1:12 37.28 10:31:2016
Seasons(Magha masam) - Dharma Nidhi 6 0:12 6.61 10:31:2016
Sesasons(Dhanurmasam) - Dharma Nidhi 3 0:11 5.97 10:31:2016
Sundarakanda Parayanam - Dharma Nidhi 6 0:21 8.62 10:31:2016
Temple - Dharma Nidhi 13 0:30 16.85 10:31:2016
Temple worship - Dharma Nidhi 33 1:42 56.02 10:31:2016
Time(Muhurtham) - Dharma Nidhi 9 0:22 12.12 10:31:2016
Tulasi Pooja - Dharma Nidhi 17 0:36 19.39 10:31:2016
Upanayanam - Dharma Nidhi 8 0:27 13.87 10:31:2016
Vaasthu - Dharma Nidhi 22 0:55 29.19 10:31:2016
Vedas - Dharma Nidhi 4 0:14 7.12 10:31:2016
Widows - Dharma Nidhi 6 0:13 7.16 10:31:2016
Worship (Pooja) - Dharma Nidhi 1 0:4 1.53 10:31:2016
Worship(Pooja) - Dharma Nidhi 87 4:23 141.89 10:31:2016
Yagnam(Homam) - Dharma Nidhi 7 0:22 12.07 10:31:2016
Death Rituals (Mrithyu Karma) - Dharma Nidhi 1 0:6 6.12 02:08:2017