You are here

Vedanta Saaram daily pravachanam

Speakers : Srimad Bhagavadgita

Speaker Pravachanams# Audio Files# Duration (Hrs) Modified (MM:DD:YYYY)
Sri Chalapathi Rao 3 73 06:55 10:31:2016
Sri Ghantasala Venkateshwara Rao 1 1 01:13 03:04:2017
Sri Paripoornananda Saraswathi 18 261 11:20 10:31:2016
Sri Samavedam Shanmukha Sharma 1 84 03:56 10:31:2016
Sri Sri Krishnananda Muth 1 22 15:20 10:31:2016
Sri Sribhashyam Appalacharya 1 27 10:11 10:31:2016
Sri Swami Tatvavidananda 15 992 15:29 10:31:2016
Sri Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 9 302 15:23 10:31:2016
Sri Vidya Prakash Nandagiri Swamy 2 24 16:02 10:31:2016
Sri Yeleswarapu Hanuma Ramakrishna 2 81 11:39 10:31:2016