You are here

Speakers : Lord Vishnu

Speaker Pravachanams# Audio Files# Duration (Hrs) Modified (MM:DD:YYYY)
Sri Ahobala Jeeyar Swamy 2 49 32:51 12:29:2018
Sri Anantha Padmanabha Chariyar 1 81 13:59 10:30:2016
Sri Chaganti Koteshwara Rao 4 29 27:42 10:31:2016
Sri Chinmaya Brahmananda 1 1 0:22 10:30:2016
Sri Dr Krovi Partha Sarathy 1 68 24:9 10:31:2016
Sri Dr Ranganayaki Krishnan 1 2 2:4 10:30:2016
Sri Malladi Chandrasekhara Sastri 1 2 0:41 10:31:2016
Sri Mallapragada Srimannarayana Murthy 1 2 1:7 10:31:2016
Sri Mylavarapu Srinivasa Rao 1 2 1:21 10:31:2016
Sri PB Srinivas 1 1 0:43 10:30:2016
Sri R Thirunarayanan Srirangam 1 5 4:27 10:30:2016
Sri Samavedam Shanmukha Sharma 5 293 79:18 10:31:2016
Sri Sanjeev Abhyankar 1 1 0:34 10:30:2016
Sri Satuluri Gopala Krishnamacharya 1 1 0:31 05:20:2018
Sri sengalipuram anantharama dikshithar 1 49 5:43 10:30:2016
Sri SRNC Raghunathacharyulu 1 46 37:14 10:31:2016
Sri Sundar Kumar 1 24 18:44 10:30:2016
Sri Sundara Chaitanya Swamy 1 41 15:8 10:31:2016
Sri Tirupathi Artists 1 2 0:31 10:30:2016
Sri TK Chudamani 1 40 12:29 07:21:2020
Sri Tkv Raghavan 5 48 18:30 10:31:2016
Sri Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 11 233 50:50 03:17:2020
Sri Velukkudi Krishnan 2 122 132:50 10:30:2016
Sri Venkatesan Iyengar 2 8 5:58 02:01:2018
Sri Yellamraju Srinivasa Rao 1 35 33:43 10:31:2016