You are here

Vedanta Saaram daily pravachanam

Gitaardha Sangraham by Bhagavad Yamunacharya