You are here

Pravachanams :

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Bhajagovinam Pravachanam - Omakarananda 10 9:44 67.47 10:30:2016
Bhaktha Ramadasar - Embar Vijayaraghava Chariyar 4 2:45 76.54 10:30:2016
Krishna Jananam - Embar Vijayaraghava Chariyar 2 0:53 24.72 10:30:2016
Kulasekara Azhwar - Embar Vijayaraghava Chariyar 1 0:34 15.92 10:30:2016
Kuselo Bhagyanam - Embar Vijayaraghava Chariyar 2 1:10 32.51 10:30:2016
Sri Thyagaraja Charitham - Embar Vijayaraghava Chariyar 5 3:52 80.25 10:30:2016
Thirumazhisai Azhwar - Embar Vijayaraghava Chariyar 1 0:59 13.57 10:30:2016
Thondaradipodi Azhwar - Embar Vijayaraghava Chariyar 2 0:37 17.25 10:30:2016
Vishnu Sahasranama Pravachanam - Anantha Padmanabha Chariyar 81 13:59 201.23 10:30:2016
Gopala Vimsathi Vaibhavam TN 2016 - R Thirunarayanan Srirangam 5 4:27 123.51 10:30:2016
Vishnu Sahasranamam SADR - sengalipuram anantharama dikshithar 49 5:43 167.36 10:30:2016
Narayaneeyam SK - Sundar Kumar 24 18:44 519.38 10:30:2016
Sri Vishnu Sahasra Nama Mahimai - Velukkudi Krishnan 28 12:58 724.89 10:30:2016
Sri Vishnu Sahasranama Complete Discourse - Velukkudi Krishnan 94 119:52 3312.28 10:30:2016
Aruliccheyal Arangam - Divya Prabhandha Bhagavathars 27 39:46 549.44 10:30:2016
Skanda Upanyasam SK - SK Dikshitar 7 3:7 174.73 10:30:2016
Skanda Puranam - Sundar Kumar 41 17:16 483.6 10:30:2016
Mahabharat By Kripananda Varriyar - Kripananda Varriyar 20 9:3 387.49 10:30:2016
Samkshiptha Mahabharatham - Manian 10 7:15 101.14 10:31:2016
Mayakannan Mahabharatam - Mayakannan 15 14:42 840 10:31:2016
Maha Bharatham - Suki Sivam 1 0:58 6.73 10:31:2016
Maha BharathamMaha Bharatham - Suki Sivam 19 17:35 123.21 10:31:2016
Mahabharat SK - Sundar Kumar 68 35:18 985.11 10:31:2016
Bhgavad Gita Pravachan KP - Krishna Premi Anna 31 37:11 1028.2 10:31:2016
Bhagavadgita_VK_Chapter01 - Velukkudi Krishnan 7 3:18 92.38 10:31:2016
Bhagavadgita_VK_Chapter02 - Velukkudi Krishnan 10 4:54 136.93 12:02:2018
Bhagavadgita_VK_Chapter03 - Velukkudi Krishnan 8 3:48 106.17 10:31:2016
Bhagavadgita_VK_Chapter04 - Velukkudi Krishnan 11 5:48 161.87 10:31:2016
Bhagavadgita_VK_Chapter05 - Velukkudi Krishnan 8 3:58 109.46 10:31:2016
Bhagavadgita_VK_Chapter06 - Velukkudi Krishnan 9 4:17 119.62 10:31:2016
Bhagavadgita_VK_Chapter07 - Velukkudi Krishnan 8 3:59 111.49 10:31:2016
Bhagavadgita_VK_Chapter08 - Velukkudi Krishnan 9 4:3 112.56 10:31:2016
Bhagavadgita_VK_Chapter09 - Velukkudi Krishnan 10 4:28 123.58 10:31:2016
Bhagavadgita_VK_Chapter10 - Velukkudi Krishnan 6 2:52 80.52 10:31:2016
Bhagavadgita_VK_Chapter11_and_Chapter12 - Velukkudi Krishnan 17 8:23 232.48 10:31:2016
Bhagavadgita_VK_Chapter13 - Velukkudi Krishnan 9 4:13 117.43 10:31:2016
Bhagavadgita_VK_Chapter14 - Velukkudi Krishnan 5 2:19 63.94 10:31:2016
Bhagavadgita_VK_Chapter15 - Velukkudi Krishnan 4 2:3 57.05 10:31:2016
Bhagavadgita_VK_Chapter16_and_17_and_18 - Velukkudi Krishnan 22 10:6 280.96 10:31:2016
Bhagavatham By Mukkoor Swamy - Mukkoor Narsimha Charya 9 4:26 245.8 05:08:2018
Bhagavatham By Nochur Venkataraman - Nochur Venkataraman 40 28:41 1591.04 10:31:2016
Srimad Bhagavatham SADR - sengalipuram anantharama dikshithar 232 26:8 772.69 10:31:2016
Shrimad Bhagavatam - Sengalipuram Subramania Dikshitar 20 14:7 786.17 10:31:2016
Bhagavat Geethai - Suki Sivam 13 11:25 245.81 10:31:2016
Bhagavatham SK - Sundar Kumar 34 25:25 1412.84 10:31:2016
Dashama Skandam - Velukkudi Krishnan 17 7:46 430.8 10:31:2016
Srimad Bhagavatha Sapthaham VK - Velukkudi Krishnan 31 14:52 618.42 10:31:2016
Srimad Ramayanam SADR - sengalipuram anantharama dikshithar 96 32:57 926 10:31:2016
Shrimad Ramayanam SS - Sengalipuram Subramania Dikshitar 23 17:29 971.42 10:31:2016
Samkshiptha Ramayanam VK - Velukkudi Krishnan 7 13:52 191.4 10:31:2016
Thirunama Prabhavam - Velukkudi Krishnan 8 3:33 199.69 10:31:2016
Thiruppavai Pravachanam VK - Velukkudi Krishnan 32 46:40 2500.93 10:31:2016
Aithareyopanishad Pravachanam - Krishna Premi Anna 4 2:14 31.3 10:31:2016
Rudram Discourse By Kp - Krishna Premi Anna 37 15:8 848.45 10:31:2016
Aruliseyal Vaibhava Vishesham - Prof. U. Ve. Gomatam Seshadri Ramkumar 5 1:48 150.21 07:10:2020