You are here

Pravachanams : Adi Shankaracharya

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
01 Adi Parvam - Achi Srinivasa Charya 1 0:10 0 07:20:2017
Vivekachudamani Discourse - Swami Ranganathananda 16 11:19 315.71 10:30:2016
Hasthamalika Stotram Discourse - Uddhav Chaitanya 6 4:41 80.71 10:30:2016
Prasnottara Ratna Malika - Chaganti Koteshwara Rao 8 14:13 195.83 10:31:2016
Bhajagovindam BM - Balamurali Krishna 1 0:21 9.92 10:30:2016
Shivananda Lahari - Bombay Sisters 1 1:2 28.69 10:30:2016
ArdhaNareeshwara Stotram - Devotional Singers 1 0:5 2.31 10:30:2016
Bhajagovindam MNP - Madugula Nagaphani Sharma 1 0:12 5.57 10:30:2016
Bhajagovindam Sp - Sp Balasubramaniam 1 0:23 10.64 10:30:2016
Vivekachoodamani Vol 1 - Sri Shankara Bhagavadpada Praneetha 1 1:16 34.82 10:30:2016
Vivekachoodamani Vol 2 - Sri Shankara Bhagavadpada Praneetha 1 1:18 35.91 10:30:2016
Soundarya Lahari Ganam TS - T S Ranganathan 11 0:56 27.42 10:30:2016
Bhajagovinam Pravachanam - Omakarananda 10 9:44 67.47 10:30:2016
Bhajagovindam KR - Chaganti Koteshwara Rao 3 4:53 135.22 10:31:2016
Shankara Charya Jeevita Charitra - Chaganti Koteshwara Rao 10 6:25 180.06 10:31:2016
Shankara Vijayalu - Chaganti Koteshwara Rao 3 5:30 151.9 10:31:2016
Sivananda Lahari KR - Chaganti Koteshwara Rao 5 6:56 192.19 10:31:2016
Vivekachudamani KR - Chaganti Koteshwara Rao 10 9:5 252.38 10:31:2016
Bhajagovindam CR - Chalapathi Rao 22 18:58 525.15 10:31:2016
Tatwa Bodha CR - Chalapathi Rao 16 11:5 308.52 10:31:2016
Sivananda Lahari GN - Garikapati Narasimha Rao (NO DOWNLOADS) 1 0:53 28.48 10:31:2016
Sivanandalahari GN - Garikapati Narasimha Rao (NO DOWNLOADS) 1 0:53 28.47 10:31:2016
Atma Bodha PPS - Paripoornananda Saraswathi 35 24:32 681.5 10:31:2016
Bhajagovindam PPS - Paripoornananda Saraswathi 24 8:33 239.87 10:31:2016
Kanakadhara Stavam Talk SSS - Samavedam Shanmukha Sharma 8 7:31 208.64 10:31:2016
Atma Bodha Sc - Sundara Chaitanya Swamy 30 17:52 496.86 10:31:2016
Sadhana Panchakam - Sundara Chaitanya Swamy 7 7:40 211.93 10:31:2016
Viveka Chudamani - Sundara Chaitanya Swamy 7 7:16 201.58 10:31:2016