You are here

Pravachanams : Srivaishnava Scriptures

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Sri GuNa Ratna Kosam BNB Discourse - Badri Narayana Bhattar 31 12:59 411.91 06:23:2017
Charama Shlokam 2013 HH Talk Series - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 26 19:46 548.12 10:30:2016
Dwaya Mantram 2011 HH Talk Series - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 44 10:7 290.48 10:30:2016
Desika Stotramala TN 2016 - R Thirunarayanan Srirangam 10 1:16 111.19 10:30:2016
Thirunama Prabhavam - Velukkudi Krishnan 8 3:33 199.69 10:31:2016
Kurangi Panchakam - Mana Jeevana saaram - Ahobala Jeeyar Swamy 6 3:25 95.53 11:01:2016
Kshama Shodashi [MUST LISTEN] Stotra Vaibhavam KR 2015 - Kandadai Ramanujacharya 76 64:7 1779.82 11:01:2016
Kovil Thiruvaimozhi - Kari Thiruvengalamma 25 27:7 562.54 11:02:2016
Ramanuja Nootrandadi KT - Kari Thiruvengalamma 6 6:40 138.22 11:02:2016
Shatagopa Vaksudha - Kari Thiruvengalamma 16 14:13 394.57 11:02:2016
Upadesha Ratnamalai KT - Kari Thiruvengalamma 5 5:24 111.78 11:02:2016
Alwar Sreesookthi KVJ - KV Janakamma 11 2:9 83.76 11:02:2016
Divya Prabhandham MK - Malola Kannan 3 1:0 56.14 11:02:2016
Divya Prabhandham SR - P Sundararajan 4 2:29 275.43 11:02:2016
Koyil Thiruvoimozhi Recitation By Parts - P Sundararajan 13 0:56 115.15 11:02:2016
Ramanuja Vani SR - 21 9:51 276.21 11:02:2016
Sri Rangaraja Stavam SGK - Satuluri Gopala Krishnamacharya 51 20:32 636.77 05:20:2018
Mumukshuppadi SBS - Sribhashyam Srinivasacharyulu 37 32:56 228.24 11:02:2016
Alavandar Stotra Ratnam 2011 - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 54 72:25 2001.91 11:02:2016
Artha Panchakam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 98 43:28 1217.64 11:02:2016
Bhajayathirajam HH Pravachanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 4 1:55 53.29 11:02:2016
Divya Suri Charitam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 13 4:14 119.69 11:02:2016
Tirumantrartham Pravachanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 27 26:42 741.22 11:02:2016
Tirunakshatra Pravachanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 1 1:35 43.76 11:02:2016
Ashtakshari Mantra Mahima - Tridandi Pedda Jeeyar Swamy 6 3:9 88.06 11:02:2016
Tirumantram Discourse Vc - Venkatacharya Sirisinahal 24 31:50 880.23 11:02:2016
Ashta Shloki Vaibhavam HH Ahobila 2016 - Ahobala Jeeyar Swamy 4 3:48 105.08 03:06:2017
Ashta Shloki Vaibhavam HH Ahobila 2014 - Ahobala Jeeyar Swamy 4 4:8 405.6 03:07:2017
Glory of Alwars HH Talks - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 1 0:35 16.39 03:08:2017
Srivachana Bhushanam KR 2016 - Kandadai Ramanujacharya 136 131:20 2929.63 05:26:2020
Archiradi Vaibhavam PT - Padmaja 1 0:58 26.57 02:10:2019
Archiradi Vaibhavam KR 2016 - Kandadai Ramanujacharya 5 5:13 144.56 05:14:2019
Manavala mamuni thirunakshatra vaibhavam SGK 2019 - Satuluri Gopala Krishnamacharya 1 0:14 0 11:01:2019
ThiruPallandu vaibhavam VV 2019 - Vangala Venkatacharyulu 26 20:11 595.85 11:07:2019
Jitante Stotra Vaibhavam Prathama AJ 2019 - Ahobala Jeeyar Swamy 20 1:44 52.22 12:06:2019
Te Kam Gopala Acharya Vaibhavam 2020 - Aruna Mudumbai 9 3:5 174.01 05:09:2020
Alavandar Stotra Ratna Vaibhavam PT - Padmaja 27 35:11 972.2 05:11:2020
Gnana Saaram MK 2020 - Maringanti Kulasekharaachaarya Swami 42 6:12 90.67 06:26:2020
Aruliseyal Vaibhava Vishesham - Prof. U. Ve. Gomatam Seshadri Ramkumar 27 12:34 440.48 09:19:2020
Tirukkollur Penbillai Rahasyaalu 2020 MTA - Maringanti Tirumazhishai Alwar swami 80 17:12 983.62 09:14:2020
Prameya Saram Talks MK 2020 - Maringanti Kulasekharaachaarya Swami 11 1:54 27.28 07:23:2020