13th Anniversary

Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

All Pravachanams List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Venkateshwara Prapatti Kv - Tkv Raghavan 8 170 83, 569, 532 10:31:2016
Venkateshwara Stotram Kv - Tkv Raghavan 6 105 52, 333, 548 10:31:2016
Venkateshwara Suprabhatam Kv - Tkv Raghavan 16 385 189, 654, 901 10:31:2016
Sri Lakshmi Narayana Pooja - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 3 55 27, 448, 672 10:31:2016
Sri Venkateshwara Vaibhavam HH 2013 Pravachanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 19 492 240, 555, 770 10:31:2016
Srimannarayaneeyam TV1 HH Pravachanam 2012 - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 28 641 313, 626, 296 10:31:2016
Vishnu Sahasrana Vaishishtyam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 1 58 28, 324, 683 10:31:2016
Vishnu Sahasranmam Pravachanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 18 1,006 487, 741, 866 10:31:2016
Sri Vishnu Sahasranamam Discourse YRSR - Yellamraju Srinivasa Rao 35 2,023 978, 843, 271 10:31:2016
Gangaavataranam - Chaganti Koteshwara Rao 1 73 35, 176, 106 10:31:2016
Sangeetha Sahitya Sammelanam - Chaganti Koteshwara Rao 4 230 111, 629, 082 10:31:2016
Shri Guru Charitra - Chaganti Koteshwara Rao 20 886 431, 974, 565 10:31:2016
Swamy Ayyappa - Chaganti Koteshwara Rao 1 92 44, 683, 002 10:31:2016
Palakariste Padyam - Garikapati Narasimha Rao (NO DOWNLOADS) 3 52 38, 429, 445 10:31:2016
Sagara Ghosha - Garikapati Narasimha Rao (NO DOWNLOADS) 10 625 342, 713, 332 10:31:2016
Jonnavithula Kavya Lahari - Jonnavithula Ramalingeswara Rao 3 10 5, 606, 400 10:31:2016
Sri Manidweepa Mahima - Madugula Nagaphani Sharma 3 192 92, 469, 692 10:31:2016
Brahmam Gari Kalagnanam - Pravachanam Shastry 4 112 54, 887, 157 10:31:2016
Vratas Collection - Purohit 3 172 83, 209, 241 10:31:2016
Subramanya Vaibhavam - Samavedam Shanmukha Sharma 26 625 305, 159, 617 10:31:2016
Learn About Omkarm - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 5 294 142, 585, 367 10:31:2016
Manavajivitanikiprarthanaavasarama - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 1 61 29, 622, 229 10:31:2016
The Purpose Of Life - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 1 71 34, 268, 084 10:31:2016
What Is Dharma - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 1 67 32, 467, 287 10:31:2016
Kapila Teertham - Chaganti Koteshwara Rao 1 63 30, 771, 252 10:31:2016
Pancha Nadhulu - Chaganti Koteshwara Rao 24 549 212, 573, 477 10:31:2016
Sri Kalahasteeshwara Mahathyam - Chaganti Koteshwara Rao 8 726 350, 970, 565 10:31:2016
Tirumala Vishishtata - Chaganti Koteshwara Rao 3 176 85, 473, 713 10:31:2016
Venkatachala Vaibhavam - Chaganti Koteshwara Rao 10 429 209, 084, 229 10:31:2016
Srikalahasteeshwara Mahatmyam - Garikapati Narasimha Rao (NO DOWNLOADS) 24 671 428, 127, 355 10:31:2016
KarthikaMasa Vaishistyam CK 2013 - Chaganti Koteshwara Rao 12 264 106, 674, 579 10:31:2016
Karthikamasa Vishishtatha KR 2013 - Kandadai Ramanujacharya 29 663 245, 840, 588 10:31:2016
Karthika Puranam - Mylavarapu Srinivasa Rao 33 1,175 428, 761, 608 10:31:2016
Garuda Puranam - Samavedam Shanmukha Sharma 16 845 412, 663, 219 10:31:2016
Vishnu Puranam - Samavedam Shanmukha Sharma 11 651 316, 318, 805 10:31:2016
Padma Puranam - Sri Vaddiparti Padmakar 4 448 215, 738, 304 10:31:2016
Garga Samhitha VP 2016 - Vaddiparthi Padmakar 4 439 211, 850, 094 10:31:2016
Markandeya Puranam VP 2015 - Vaddiparthi Padmakar 8 902 460, 734, 411 10:31:2016
Upadesa Saaram - Sundara Chaitanya Swamy 94 812 418, 133, 248 10:31:2016
Iramanusa Nootrandadi Anusandhanam DS - Devanayakan Swamy 1 47 22, 909, 696 10:31:2016
Learn Iramanuja Nootrandadi - Devanayakan Swamy 111 111 178, 488, 043 10:31:2016
Kalpavriksham - Mallapragada Srimannarayana Murthy 5 91 53, 874, 338 10:31:2016
Alaya Darshanam Achara Vaishishtyam - Chaganti Koteshwara Rao 10 342 270, 262, 396 10:31:2016
BharateeyaSamskrutiVaibhavamu - Chaganti Koteshwara Rao 12 246 90, 016, 240 10:31:2016
Dharma Sopanamulu KR 2012 - Chaganti Koteshwara Rao 8 438 211, 647, 612 10:31:2016
Kaliyugam Sadhana 2013 KR - Chaganti Koteshwara Rao 4 118 57, 790, 970 10:31:2016
Pooja Vidhi KR - Chaganti Koteshwara Rao 8 427 173, 644, 800 10:31:2016
Sanathana Dharmam KR - Chaganti Koteshwara Rao 21 392 192, 790, 894 10:31:2016
Sravanamasa Vishishtatha KR 2013 - Chaganti Koteshwara Rao 1 145 70, 018, 077 10:31:2016
Sri Guru Vaibhavam KR 2013 - Chaganti Koteshwara Rao 4 86 42, 004, 218 10:31:2016