13th Anniversary

Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by VR_image

Smt. Srimat tirumala peddinti. Venkata Seetamma garu (Ayyavari Rudravaram)

Download from here 

All Pravachanams List

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
House(Gruaha Alankarana) - Dharma Nidhi Artists 32 95 53, 264, 195 10:31:2016
House(Gruha Alankarana) - Dharma Nidhi Artists 1 2 1, 285, 179 10:31:2016
Knowledge - Dharma Nidhi Artists 1 8 3, 961, 632 10:31:2016
Kumbha Mela - Dharma Nidhi Artists 5 22 11, 489, 960 10:31:2016
Lalitha Sahasranama - Dharma Nidhi Artists 1 2 1, 021, 179 10:31:2016
Mahabharatham - Dharma Nidhi Artists 5 25 12, 790, 670 04:30:2019
Manthropadesham - Dharma Nidhi Artists 3 7 4, 267, 278 10:31:2016
Marraige(Vivaham) - Dharma Nidhi Artists 78 228 126, 193, 160 11:13:2019
Married Woman(Mutthayiduva) - Dharma Nidhi Artists 27 81 42, 258, 722 10:31:2016
Menstrual Cycle(Ruthu Kramam) - Dharma Nidhi Artists 1 4 1, 981, 291 10:31:2016
Mounavratham - Dharma Nidhi Artists 1 3 1, 539, 019 10:31:2016
Murthy Worship(Vigraha Pooja) - Dharma Nidhi Artists 53 143 82, 042, 620 10:31:2016
Nature(prakrithi-Kshetralu) - Dharma Nidhi Artists 11 39 19, 308, 613 11:13:2019
Nomu(Vratham) - Dharma Nidhi Artists 17 55 32, 896, 231 06:11:2019
Offering(Mrokkulu) - Dharma Nidhi Artists 8 21 11, 476, 091 10:31:2016
Offering(Prasadam) - Dharma Nidhi Artists 18 56 32, 199, 664 10:31:2016
Omens(Shagunam) - Dharma Nidhi Artists 11 30 16, 842, 865 06:11:2019
Planets(Navagrahalu) - Dharma Nidhi Artists 23 73 40, 211, 998 11:13:2019
Pregnancy(Garbhavathi) - Dharma Nidhi Artists 28 76 42, 304, 454 11:13:2019
Puranas - Dharma Nidhi Artists 54 177 93, 787, 177 11:13:2019
Rakshasa - Dharma Nidhi Artists 1 5 2, 476, 704 10:31:2016
Ramayanam - Dharma Nidhi Artists 72 279 135, 971, 240 11:13:2019
Rivers(Nadhulu) - Dharma Nidhi Artists 13 37 21, 100, 759 11:13:2019
Rudraksha - Dharma Nidhi Artists 1 3 1, 776, 699 10:31:2016
Sacred plants - Dharma Nidhi Artists 3 13 6, 432, 171 10:31:2016
Sacred Trees - Dharma Nidhi Artists 16 33 21, 153, 897 06:11:2019
Saints(Rushulu) - Dharma Nidhi Artists 11 35 19, 244, 705 11:13:2019
Salvation(Moksham) - Dharma Nidhi Artists 4 22 11, 407, 089 10:31:2016
Seasons(Adhika Masam) - Dharma Nidhi Artists 1 2 1, 390, 779 10:31:2016
Seasons(Bhadrapadha masam) - Dharma Nidhi Artists 1 5 2, 695, 178 10:31:2016
Seasons(Chaitra Masam) - Dharma Nidhi Artists 4 13 6, 302, 230 04:30:2019
Seasons(Dhanurmasam) - Dharma Nidhi Artists 17 65 35, 602, 912 06:11:2019
Seasons(Karthika Masam) - Dharma Nidhi Artists 25 75 40, 786, 219 06:11:2019
Seasons(Magha masam) - Dharma Nidhi Artists 10 27 15, 101, 512 04:30:2019
Sesasons(Dhanurmasam) - Dharma Nidhi Artists 3 11 6, 262, 856 10:31:2016
Sundarakanda Parayanam - Dharma Nidhi Artists 6 21 9, 040, 638 10:31:2016
Temple - Dharma Nidhi Artists 26 63 36, 312, 932 11:13:2019
Temple worship - Dharma Nidhi Artists 34 107 61, 317, 022 04:30:2019
Time(Muhurtham) - Dharma Nidhi Artists 9 22 12, 713, 500 10:31:2016
Tulasi Pooja - Dharma Nidhi Artists 17 36 20, 332, 102 10:31:2016
Upanayanam - Dharma Nidhi Artists 8 27 14, 548, 020 10:31:2016
Vaasthu - Dharma Nidhi Artists 25 63 35, 302, 350 04:30:2019
Vedas - Dharma Nidhi Artists 7 29 15, 257, 369 06:11:2019
Widows - Dharma Nidhi Artists 6 13 7, 504, 028 10:31:2016
Worship (Pooja) - Dharma Nidhi Artists 1 4 1, 605, 739 10:31:2016
Worship(Pooja) - Dharma Nidhi Artists 138 417 233, 977, 348 11:13:2019
Yagnam(Homam) - Dharma Nidhi Artists 8 26 14, 602, 861 04:30:2019
Death Rituals (Mrithyu Karma) - Dharma Nidhi Artists 2 12 9, 325, 286 04:30:2019
Sankranthi_KR_2014 - Chaganti Koteshwara Rao 1 22 8, 027, 629 10:31:2016
Ugadi Pravachanam KR - Kandadai Ramanujacharya 1 21 7, 676, 567 10:31:2016