You are here

Pravachanams : Mylavarapu Srinivasa Rao

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Ugadi Pravachanam MSR - Festivals 1 0:20 9.38 10:31:2016
Sri Venkateshwara Vaibhavam MSR 2015 - Lord Vishnu 2 1:21 65.6 10:31:2016
Karthika Puranam - Puranas 33 19:35 408.9 10:31:2016
Sri Lalitha Chant MS - Sri Devi 1 0:37 17.24 10:31:2016
Bhagavatham Pravachanam - Srimad Bhagavatham 7 13:42 755.03 11:01:2016
02 Sabha Parvam At Undrajavaram - Undrajavaram Mahabharatam 3 6:34 175.84 11:03:2016