You are here

Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by 

Smt. Srimattirumala P V Seetamma garu 

Download from here 

Pravachanams : Samavedam Shanmukha Sharma

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Ramayanam Pravachanam Ss - Srimad Ramayanam 20 20:49 580.51 11:01:2016
Srikrishna Karnamrutham - Srimad Bhagavatham 9 7:28 208.15 10:30:2016
Kanakadhara Stavam Talk SSS - Adi Shankaracharya 8 7:31 208.64 10:31:2016
Thyagaraja Vaibhavam - Bhaktha Charitra 4 2:0 55.49 10:31:2016
Ganapati Tatwam - Lord Ganesh 4 1:17 36.4 10:31:2016
Annamayya Adbhuthalu Etv 2013 - Lord Vishnu 195 36:43 1179.21 10:31:2016
Annamayya Rama Bhakthi Etv 2014 - Lord Vishnu 49 8:58 282.2 10:31:2016
Sri Krishna Karnamritam Sc - Lord Vishnu 9 7:28 206.67 10:31:2016
Sri Krishna Soundarya lahari SSS 2016 - Lord Vishnu 33 13:46 384.92 10:31:2016
Tyagaraja Vaibhavam - Lord Vishnu 7 12:23 341.5 10:31:2016
Subramanya Vaibhavam - Others 26 10:25 291.02 10:31:2016
Garuda Puranam - Puranas 16 14:5 393.55 10:31:2016
Vishnu Puranam - Puranas 11 10:51 301.67 10:31:2016
Devi Sapthashathi Pravachanam - Sri Devi 21 8:32 252.37 10:31:2016
Sri Lakshmi Sahasranama Vaibhavam SSS 2014 - Sri Devi 196 36:37 1257.57 10:31:2016
Sri Lalitha Leela - Sri Devi 5 1:55 53.74 10:31:2016
Bhagavad Gita By Shanmukha Sharma - Srimad Bhagavadgita 84 75:56 2103.41 10:31:2016
Annamayya Krishna Bhakthi SSS - Srimad Bhagavatham 41 7:24 263.17 11:01:2016
Krishna Tattvam Tampa USA 2015 - Srimad Bhagavatham 3 5:34 153.08 11:01:2016
Sri Krishna Tatwam - Srimad Bhagavatham 16 12:29 346.44 11:01:2016
Srimad Bhagavata Saptaham USA VA 2014 - Srimad Bhagavatham 7 12:44 350.83 11:01:2016
Aditya Hrudayam Pravachanam - Srimad Ramayanam 13 10:35 295.68 11:01:2016
Hanuman Chalisa Antharardham SSS - Srimad Ramayanam 11 16:31 456.04 11:01:2016
Sri Anjaneyam SS talk 2016 - Srimad Ramayanam 34 12:59 362.89 11:01:2016
Sri Rama Vaibhavam - Srimad Ramayanam 27 23:29 649.69 11:01:2016
Sri Uttara Ramayanam SSS - Srimad Ramayanam 6 9:57 274.89 11:01:2016
Mahabharatam lo Manchi Kathalu at Undrajavaram - Undrajavaram Mahabharatam 7 14:15 361.47 11:03:2016
Narada Bhakthi Sutra Pravachanam - Upanishads 12 11:29 317.95 11:03:2016