You are here

Pravachanams : Satuluri Gopala Krishnamacharya

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Sri Rangaraja Stavam SGK - Srivaishnava Scriptures 51 20:32 636.77 05:20:2018
Manavala mamuni thirunakshatra vaibhavam SGK 2019 - Srivaishnava Scriptures 1 0:14 0 11:01:2019