You are here

Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by 

Smt. Srimattirumala P V Seetamma garu 

Download from here 

Pravachanams : Harikatha

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Sri Rukmini Kalyanam - Kamala Gopal Rao 1 0:59 27.35 10:31:2016
Adigo Bhadradri - Burra Shivarama Krishna 4 2:23 66.4 10:31:2016
Annamayya Jeevitha Charitra - Jayanthi Savithri 2 0:57 26.36 10:31:2016
Bhgavath Katha 1 - Mv Simhachala Sastry 6 2:54 81.14 10:31:2016
Bhakta Pothana By Bsrk - Burra Shivarama Krishna 5 2:34 71.89 10:31:2016
Bhakta Ramadasu - Dhoolipala Shivarama Krishna 7 3:11 89.16 10:31:2016
Gajendra Moksham Dpsrk - Dhoolipala Shivarama Krishna 6 2:20 65.56 10:31:2016
Sri Vishnu Vijayam HS Harikatha - H S Bramhananda 1 0:59 27.46 10:31:2016
Bhaktha Kuchela - Jayanthi Savithri 1 1:10 32.13 10:31:2016
Rukmini Kalyanam - Jayanthi Savithri 1 1:18 36.07 10:31:2016
Srinivasa Kalyanam Harikatha - Jayanthi Savithri 2 0:45 21.25 10:31:2016
Srinivasa Kalyanam JS - Jayanthi Savithri 1 1:59 54.91 10:31:2016
Bhakta Markandeya Harikatha Kota - Kota Sacchidananda Sastri 8 3:41 103.51 10:31:2016
Karna Harikatha Kota - Kota Sacchidananda Sastri 8 3:54 109.36 10:31:2016
Karna Pratapam Harikatha - Kota Sacchidananda Sastri 3 1:1 28.87 10:31:2016
Maha Bharatham Kota - Kota Sacchidananda Sastri 33 15:57 447.74 10:31:2016
Subadra Parinayam Harikatha Kota - Kota Sacchidananda Sastri 8 4:4 113.41 10:31:2016
Thyagaraja Charitra Mss - Mulukutla Sadasiva Sastri 28 14:23 402.85 10:31:2016
Palanati Yuddham Burrakatha Nittala - Nittala Brothers 5 2:31 70.25 10:31:2016
Virata Parvam Narthana Sala Burrakatha Nittala - Nittala Brothers 5 2:46 77.28 10:31:2016
Gajendra Moksham - Palagummi Raja Gopal 28 0:22 17.61 10:31:2016
Gajendra Moksham - V V Subba Rao 2 0:39 18.54 10:31:2016
Rukhmi Kalyanam Pr - Palagummi Raja Gopal 22 0:34 21.22 10:31:2016
Bhakta Markandeya Hari Katha - Purohit 6 0:54 25.29 10:31:2016
Lakshmi Charitham - Ramanuja Chary 1 0:40 18.71 10:31:2016
Srinivasa_Kalyanam - Smt V Vijala Laxmi 3 0:54 25.56 10:31:2016
Srinivasa Kalyanam - V P Bhagavathar 2 1:1 28.49 10:31:2016
Draupadi Manasamrakshana - Vinnakota Rama Kumari 2 0:55 25.94 10:31:2016
Sri Krishna Rayabaram Katha - Vinnakota Rama Kumari 2 0:58 27.2 10:31:2016
Srikrishna Rayabaram - Vinnakota Rama Kumari 5 2:14 62.64 10:31:2016
Venkateswara Mahatmyam Harikatha - Vinnakota Rama Kumari 2 0:55 25.9 10:31:2016
Srimad Bhagavatha Harikatha Samputi - Jayanthi Savithri 4 4:45 263.18 03:12:2017