You are here

Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by 

Smt. Srimattirumala P V Seetamma garu 

Download from here 

Pravachanams : Sri Mahabharatham

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
01 Adi Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 6 2:43 153.54 10:31:2016
Mahabharatam Malladi - Malladi Chandrasekhara Sastri 10 9:45 269.63 10:31:2016
Mahabharath Samkshipta Pravachanam - Satuluri Gopala Krishnamacharya 8 12:38 350.75 05:20:2018
02 Sabha parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 6 1:46 100.13 10:31:2016
03 Aranya Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 4 1:11 66.73 10:31:2016
04 Viraat Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 5 2:2 113.23 10:31:2016
05 Udyoga Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 4 1:21 76.36 10:31:2016
06 Bhishma Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 3 0:57 53.22 10:31:2016
07 Drona Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 7 2:4 117.36 10:31:2016
08 Karna Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 4 1:25 79.24 10:31:2016
09 Shalya Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 3 1:3 59.54 10:31:2016
10 Sauptika Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 5 1:39 93.08 10:31:2016
11 Stree Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 4 1:21 75.02 10:31:2016
12 Shaanti Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 4 1:26 79.93 10:31:2016
13 Anushaasanika Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 6 1:38 92.46 10:31:2016
14 Ashvamedha Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 4 1:21 75.53 10:31:2016
15 Asramavasa Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 5 1:37 91.07 10:31:2016
16 Mausala Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 4 1:23 78.58 10:31:2016
17 Mahaprasthana Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 6 2:5 116.53 10:31:2016
18 Svargarohana Parvam - Mahabharatham Mylavarapu And Others 5 1:48 100.76 10:31:2016
Adiparvam - Chaganti Koteshwara Rao 51 43:12 2399.07 10:31:2016
Aranya Parvam KR - Chaganti Koteshwara Rao 77 38:9 1065.27 10:31:2016
Sabha Parvam KR - Chaganti Koteshwara Rao 25 13:55 388.54 10:31:2016
Virat Parvam - Chaganti Koteshwara Rao 24 29:6 1541.61 10:31:2016
Mahabharatam Lo Dharma Sukshmalu - Chalapathi Rao 24 15:39 435.74 10:31:2016
Mahabharatham KR - Kandadai Ramanujacharya 10 21:54 452.64 10:31:2016
Mahabharatham Panchamavedam - Kandadai Ramanujacharya 4 7:10 197.63 10:31:2016
Bharatha Bharathi Discourse - Madugula Nagaphani Sharma 19 20:4 556.29 10:31:2016
Mahabharatamu Patra Chitrana Sapthaham - Mallapragada Srimannarayana Murthy 7 14:26 298.44 10:31:2016
Krishna Rayabaram - Ushasree 2 0:49 23.16 10:31:2016
Mahabharat Ushasree - Ushasree 10 4:36 256.77 10:31:2016
Sampurna Sri Mahabharatham VP Guntur 2017 - Vaddiparthi Padmakar 54 106:15 2931.95 08:05:2018