You are here

Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by 

Smt. Srimattirumala P V Seetamma garu 

Download from here 

Pravachanams : Srimad Bhagavatham

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Bhagavatam Pravachanam - Chaganti Koteshwara Rao 120 84:38 2358.07 08:23:2017
Bhgavatham Nagaphani - Madugula Nagaphani Sharma 25 5:10 441.67 11:01:2016
Potana Bhagavatam - Sapthaha Sravanam - Peesapati Seetharama Sastry 7 6:12 171.57 11:01:2016
Satuluri Vari Bhagavatha Sapthaham - Satuluri Gopala Krishnamacharya 15 23:21 1296.11 05:20:2018
Srimadbhagavatam Sa - Sribhashyam Appalacharya 90 73:24 2039.47 11:01:2016
Sri Krishna Karnamrutham - Chaganti Koteshwara Rao 18 8:14 230.53 11:01:2016
Bhagavatam Malladi - Malladi Chandrasekhara Sastri 7 11:45 324.29 11:01:2016
Sri Krishna Jananam - Chaganti Koteshwara Rao 4 2:2 56.71 11:01:2016
Bhagavata Saptaham SA - Sribhashyam Appalacharya 16 9:25 654.55 10:30:2016
Srikrishna Karnamrutham - Samavedam Shanmukha Sharma 9 7:28 208.15 10:30:2016
Canto 08 Withdrawal of the Cosmic Creation - Mrs Manda Kulkarni 24 4:34 98.41 05:16:2020
Canto 09 Liberation - Mrs Manda Kulkarni 24 4:36 98.34 05:16:2020
Canto 10 The Summum Bonum - Mrs Manda Kulkarni 90 18:55 307.03 05:16:2020
Canto 11 General History - Mrs Manda Kulkarni 31 6:8 87.95 05:16:2020
Canto 12 the age of Deterioration - Mrs Manda Kulkarni 13 2:22 34.08 05:16:2020
Gajendra Moksham - Garikapati Narasimha Rao (NO DOWNLOADS) 5 2:10 149.5 11:01:2016
Srimad Bhagavathamritha Sudha - Ahobala Jeeyar Swamy 20 38:24 1058.01 10:31:2016
Bhagavatha Pravachanam KR LIVE Jun 2013 AP - Chaganti Koteshwara Rao 6 5:0 138.77 10:31:2016
Bhagavathamulo Madhura Ghattalu Guntur - Chaganti Koteshwara Rao 10 17:58 372.28 10:31:2016
Bhagavathamulo Madhura Ghattalu Srisailam - Chaganti Koteshwara Rao 64 29:30 825.42 10:31:2016
Dashamaskandam Of Bhagavatam - Chaganti Koteshwara Rao 26 11:54 334.37 10:31:2016
Gajendra Moksham Pravachanam - Chaganti Koteshwara Rao 3 1:38 45.5 10:31:2016
Prahladopakhyanam - Chaganti Koteshwara Rao 4 3:26 96.05 10:31:2016
Rukmini Kalyanamu - Chaganti Koteshwara Rao 2 1:32 42.58 10:31:2016
Sri Krishnashtami - Chaganti Koteshwara Rao 1 1:23 38.17 11:01:2016
Bhakta Prahlada Pravachanam - Garikapati Narasimha Rao (NO DOWNLOADS) 8 3:43 256.54 11:01:2016
Bhagavatha Upanyasalu JK - Kakinada Jeeyar Swamy 2 2:25 66.77 11:01:2016
Srimad Bhagavatha Sangraha Sapthaham KS 2015 - Kakunoori Suryanarayanamurthy 7 6:36 178.25 11:01:2016
Bhagavatham Kandalai - Kandadai Ramanujacharya 207 365:3 5041.95 11:01:2016
Naimisharanyam Bhagavatha Sapthaham KR - Kandadai Ramanujacharya 59 27:32 767.9 11:01:2016
Narasimha Jayanthi Vaibhavam KR 2016 - Kandadai Ramanujacharya 1 0:54 25.12 11:01:2016
Srimad Bhagavath Sapthaham KR 2012 - Kandadai Ramanujacharya 16 54:53 1511.15 11:01:2016
Sri Krushna Cheshtalu - Vividha Kavula Hrudayalu 2013 - Kari Thiruvengalamma 4 1:56 40.38 11:01:2016
Srimadbhagavatham KVJ - KV Janakamma 84 36:52 1031.96 11:01:2016
Bhagavathamu Lo Konni Ghattalu - Mallapragada Srimannarayana Murthy 6 12:30 258.64 11:01:2016
Pothana Srimadbhagavatham TTD MSM 2016 - Medasani Mohan 18 7:16 203.87 11:01:2016
Bhagavatham Pravachanam MSR - Mylavarapu Srinivasa Rao 7 13:42 755.03 11:01:2016
Annamayya Krishna Bhakthi SSS - Samavedam Shanmukha Sharma 41 7:24 263.17 11:01:2016
Krishna Tattvam Tampa USA 2015 - Samavedam Shanmukha Sharma 3 5:34 153.08 11:01:2016
Sri Krishna Tatwam - Samavedam Shanmukha Sharma 16 12:29 346.44 11:01:2016
Srimad Bhagavata Saptaham USA VA 2014 - Samavedam Shanmukha Sharma 7 12:44 350.83 11:01:2016
108th Bhagavatha Sapthaham Brindavanam 2015 - Satuluri Gopala Krishnamacharya 44 16:58 475.69 05:21:2018
Bhagavatam Satuluri - Satuluri Gopala Krishnamacharya 33 17:18 494.6 05:20:2018
Bhagavatham Raasa Panchadhyayani - Satuluri Gopala Krishnamacharya 14 21:4 436.27 05:20:2018
Sri Krishnashtami Pravachanam - Satuluri Gopala Krishnamacharya 1 1:38 45.3 05:20:2018
Pothana Bhagavatham in brief SB - Siddheswarananda Bharathi 4 6:1 166.2 11:01:2016
Srimad Bhagavatha Sapthaham TVN 2011 - Swami Tatvavidananda 26 36:47 508.28 11:01:2016
Rukmini Kalyanam Kv - Tkv Raghavan 12 8:38 240.96 11:01:2016
Bhagavatham Ushasree - Ushasree 10 4:26 123.16 11:01:2016
Narasimha Aavirbhavam VP 2016 - Vaddiparthi Padmakar 1 1:54 52.31 11:01:2016
Srimad Bhagavatha Sudha VPR - Vaddiparthi Padmakar 41 19:35 546.48 11:01:2016
Vishnubhatla Somayajulu Bhagavatham - Vishnubhatla Somayajulu 68 44:36 1241.85 11:01:2016
111th Bhagavatha Sapthaham Brindavanam 2017 - Satuluri Gopala Krishnamacharya 7 10:18 284.77 05:20:2018
Shamanthakopakhyanam SGK 2017 - Satuluri Gopala Krishnamacharya 1 0:47 21.8 05:20:2018
Rukmini Kalyanam Vaibhavam 2018 TKVR - Tkv Raghavan 20 23:11 641.39 02:19:2018
113th Srimad Bhagavatha Sapthaham NZB 2017 - Satuluri Gopala Krishnamacharya 14 24:20 671.17 06:06:2018
Sri Narasimha Vaibhavam TKV 2018 USA - Tkv Raghavan 3 6:30 179.69 12:23:2018
Srimad Bhagavatha Amrutham - Malladi Chandrasekhara Sastri 27 12:52 684.26 10:16:2020
Bhagavatham Pravachanam HH - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 10 9:34 264.93 01:03:2021