You are here

Vedanta Saaram daily pravachanam

Pravachanams : Thiruppavai

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Andal Thirunakshatram Pravachana Mala - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 1 0:35 16.03 11:03:2016
Thiruppavai Pravachanm As - Achi Srinivasa Charya 33 45:36 1262.28 08:23:2017
Thiruppavai Learn Word By Word 2015 - Devanayagam Swamy 31 1:2 65.25 11:02:2016
Dhanurmasa Pravachanamrutham DrSK 2016 - Dr Satyavati Sriperumbuduru Kandala 31 48:38 1341.78 11:02:2016
Learn Thiruppavai Daily 2012 - K Raja Gopalan 32 0:33 28.04 11:02:2016
Tiruppavai Upanyasamulu - K V Santhana Gopalachariyar 54 45:56 1274.17 11:02:2016
Thiruppavai Pravachanam KR 2007 - Kandadai Ramanujacharya 30 48:28 1375.7 11:02:2016
Thiruppavai Pravachanam KR 2012 - Kandadai Ramanujacharya 30 47:1 1297.68 11:02:2016
Thiruppavai Pravachanam Live KIR 2013-14 - Kandadai Ramanujacharya 31 35:15 717.01 11:02:2016
Thiruppavai Vaibhavam 2014-15 KSC - Kandadai Srinivasacharya 31 33:34 697.29 11:02:2016
Thiruppavai Pravachanam KT 2010 - Kari Thiruvengalamma 31 16:36 348.36 11:02:2016
Thiruppavai Pravachanam Live KVJ 2012-2013 - KV Janakamma 30 30:28 632.08 11:02:2016
Tiruppavai Samkshipta Pravachanam - Manjula Sree 30 12:15 343.43 11:02:2016
Thiruppavai Samkshipta Pravachanam 2012 - Rangarajan & Ranganathan 30 6:24 207.97 11:02:2016
Thiruppavai Dhanurmasam 2011 - Satuluri Gopala Krishnama Charya 32 35:2 737.75 07:02:2017
Tiruppavai Pravachanam Sa - Sribhashyam Appalacharya 31 43:52 1214.34 08:21:2017
THIRUPPAAVAI Chant Along 2015 - Thiruppavai Bhagavathar 31 0:1 17.06 11:02:2016
THIRUPPAVAI Learner by Line 2015 - Thiruppavi Bhagavathar 31 0:19 36.18 11:02:2016
Goda Stuti Shloka Artham - TK Chudamani 29 6:3 188.76 11:02:2016
Thiruppavai Pashuraartham TK - TK Chudamani 32 0:51 79.32 11:03:2016
Thiruppavai 2013 TTD - Tkv Raghavan 30 9:19 255.03 11:03:2016
Andal Thirunakshatram HH Discourses - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 1 1:4 29.52 11:03:2016
Dhanurmasa Pravachanam HH 2014-15 - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 24 63:56 1803.18 11:03:2016
Thiruppavai Nalgonda HH Live 2013 Pravachanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 23 52:52 1458.47 11:03:2016
Tirppavai Brief - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 2 0:55 25.57 11:03:2016
Tiruppavai Pravachanam - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 30 9:55 268.74 11:03:2016
Dhanurmasa Pravachanam HHRC LIVE Nalgonda 2013 - Tridandi Sriramachandra Jeeyar Swamy 29 44:23 988.87 11:03:2016
Tiruppavai Pravachanam VS 2015 - Venkatacharya Sirisinahal 11 14:16 393.69 10:30:2017
Tiruppavai Pravachanam VS 2015 - Venkatacharya Sisisinahal 20 29:35 816.06 11:03:2017