You are here

Vedanta Saaram daily pravachanam

Pravachanams : SelfDev Talks

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Ahobila Gnana Gulikalu - Ahobila Jeeyar Swamy 485 40:14 1449.79 10:12:2017
Speech For Students - Chaganti Koteshwara Rao 1 1:34 43.39 10:31:2016
Goal Of Life Pravachanam - Kakinada Jeeyar Swamy 1 0:48 43.98 10:31:2016
GnanaSukthi KVJ - KV Janakamma 50 2:33 93.42 10:31:2016
Bhishma Ekadashi Vaibhavam HH 2015 - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 1 0:56 25.87 10:31:2016
SISFF 2014 HH Swamiji Talks - Tridandi Chinna Jeeyar Swamy 1 1:7 30.7 10:31:2016