You are here

Pravachanams : Sriramanuja Scriptures

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
Saranagathi Gadya Vaibhavam KVJ 2017 - KV Janakamma 17 17:59 497.81 10:10:2017
SriRanga Gadya Vaibhavam Ush 2017 - Ushadripathi Swamy 7 6:36 183.07 10:10:2017
Vaikunta Gadya Vaibhavam MKG 2017 - Murali Krishnamacharyulu Gudhimella 11 10:3 278.2 10:10:2017
Dhati Panchaka Vaibhavam MKG 2017 - Murali Krishnamacharyulu Gudhimella 5 4:24 122.1 10:10:2017
Gita Bhashyam SG 2017 - Satuluri Gopala Krishnama Charya 51 51:26 1424.3 10:10:2017
Vedartha Sangraham SRR 2017 - Samudrala Ranga Ramanujacharyulu 55 73:3 2019.46 12:31:2017
Vedartha Sangraham SRR 2017 - Samudrala Ranga Ramanujacharyulu 5 7:9 197.73 12:03:2017
Vedartha Sangraham SRR 2017 - Samudrala Ranga Ramanujacharyulu 1 1:22 37.91 01:05:2018
Vedanta Saaram 2017 KVN - Kandlakunta Venkata Narasimhacharya Swami 39 54:15 1558.62 02:10:2018