You are here

Complete "Vachana Ramayanam" Sarga by Sarga  written by 

Smt. Srimattirumala P V Seetamma garu 

Download from here 

Pravachanams : Undrajavaram Mahabharatam

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB) Updated date
04 Virata Parvam At Undrajavaram - Garikapati Narasimha Rao (NO DOWNLOADS) 7 17:40 431.61 11:03:2016
07 Drona Parvam at Undrajavaram - Kadimilla Varaprasad 2 3:59 72.59 11:03:2016
08 Karna Parvam at Undrajavaram - Mallapragada Srimannarayana Murthy 2 4:48 138.2 11:03:2016
09 Salya Parvam At Undrajavaram - Mallapragada Srimannarayana Murthy 1 2:41 56.92 11:03:2016
10 Sowptika Parvam at Undrajavaram - Mallapragada Srimannarayana Murthy 1 1:57 46.85 11:03:2016
11 Stree Parvam at Undrajavaram - Mallapragada Srimannarayana Murthy 1 2:10 62.55 11:03:2016
17 and 18 Mahaprastanika and Swargarohana Parvamulu at Undrajavaram - Mallapragada Srimannarayana Murthy 3 6:30 157.96 11:03:2016
02 Sabha Parvam At Undrajavaram - Mylavarapu Srinivasa Rao 3 6:34 175.84 11:03:2016
03 Aranya Parvam At Undrajavaram - Salaka Raghunadha Sharma 7 13:26 356.36 11:03:2016
12 Santhi Parvam At Undrajavaram - Vaddiparthi Padmakar 3 6:32 159.81 11:03:2016
12 Santhi Parvam At Undrajavaram - Salaka Raghunadha Sharma 3 5:55 148.42 11:03:2016
Mahabharatam lo Manchi Kathalu at Undrajavaram - Samavedam Shanmukha Sharma 7 14:15 361.47 11:03:2016
06 Bheeshma Parvam at Undrajavaram - Somasi Bala Gangadhara Sharma 3 5:42 130.83 11:03:2016
13 Aanusasinika Parvam at Undrajavaram - Vaddiparthi Padmakar 3 6:0 142.96 11:03:2016
14 Aswamedha Parvam at Undrajavaram - Vaddiparthi Padmakar 4 7:58 194.64 11:03:2016
15 and 16 Asramavasa and Mousala Parvamulu at Undrajavaram - Vaddiparthi Padmakar 3 5:33 133.21 11:03:2016
Adi Parvam at Undrajavaram - Vaddiparthi Padmakar 7 14:18 380.04 11:03:2016