Pravachanas in Upanishads

SpeakersAudio Files#Pravachanams#Duration (Hrs)Modified (MM:DD:YYYY)
Sri Chalapathi Rao312.349:8:2011
Sri Madabhushi Ramanujacharya14112.1310:21:2014
Sri Paripoornananda Saraswathi2218.837:24:2013
Sri Samavedam Shanmukha Sharma12111.586:23:2013
Sri Sundara Chaitanya Swamy40236.0310:22:2012
Sri Suryanarayana Cheekala2019.9510:8:2013
Sri Swami Medhanadapuri59172.189:29:2013
Sri Tridandi Chinna Jeeyar Swamy2237110.962:23:2014